FANDOM


Grami süsteem (või Grami järgi värvimine või Grami meetod) on üks bakterite värvimise meetoditest mille avastas Hans Christian Gram 1884 aastal. See meetod lubab jaotada bakterid rakuseina värvumise järgi kahte suurde klassi - Gram positiivsed ja Gram negatiivsed

Grami järgi värvimise protsessEdit

Gram-st

Grami järgi värvimine

Väga lihtsalt on protsess järgnev.

  1. Võetakse näidis ja fikseeritakse see leegil kuumutades.
  2. Lisatakse kristallviolett värv. See annab esmase värvi. Hoitakse peal 60 sekundit ja pestakse ära.
  3. Seejärel pannakse juurde jood. Jood seostub kristallvioletiga ja lukustab selle rakku. Hoitakse peal 60 minutit ja pestakse ära.
  4. Nüüd dekoloreeritakse näidis alkoholilahusega. Hoida kuni 30 sekundit ja pesta.
  5. Viimaseks värvitakse safraniiniga. See värvib ära Gram negatiivsed bakterid. Hoida peal 30-45 sekundit ja pesta ära.
Kui alusklaas on ära kuivanud võib alustada proovi mikroskopeerimisega.
G G-

Gram+ ja Gram- bakterite võrdlus

Gram + bakteridEdit

Gram positiivsed bakterid omavad ühte membraani, mille ümber on paks peptidoglükaanist rakukest. Gram positiivsed bakterid

Gram - bakteridEdit

Gram negatiivsetel bakteritel on kaks membraani ning tunduvalt õhem peptidoglükaankest.
Backcellwall

Gram + ja G - rakusein

Gram negatiivsed bakterid

Vaata veelEdit

Mikrobioloogia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.